خدایا سرشارم از عشقت کن

به یاد مهربان قلبی که سالها به دوستی و محبتمان می نواخت....دیگر نمی تپد
یکشنبه 9 آذر‌ماه سال 1393

خدا هم مثل تو تنهاست.......................


    آدمک آخر دنیاست بخند
    آدمک مرگ همین جاست بخند
    دست خطی که تو را عاشق کرد
    شوخی کاغذی ماست بخند
    آدمک خر نشوی گریه کنی
    کل دنیا سراب است بخند
    آن خدایی که بزرگش خواندی
    بخدا مثل تو تنهاست بخند....................خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای
درست در نقطه آغاز هستی......................

کد موس ستاره و قلب

  • کد نمایش افراد آنلاین