خدایا سرشارم از عشقت کن

به یاد مهربان قلبی که سالها به دوستی و محبتمان می نواخت....دیگر نمی تپد
شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1392

عید نزدیک است.......


آسمان را می خواهم برای صداقت


راه باریک است....


ماه را می خواهم برای لطافت


جاده تاریک است....


دوست را می خواهم برای نظافت


عید نزدیک است!!!کد موس ستاره و قلب

  • کد نمایش افراد آنلاین