خدایا سرشارم از عشقت کن

به یاد مهربان قلبی که سالها به دوستی و محبتمان می نواخت....دیگر نمی تپد
پنج‌شنبه 13 مهر‌ماه سال 1391

خود غلط بود آنچه می پنداشتیم......

 

 

هیچ کس اشکی برای ما نریخت 

 

هر که با ما بود از ما می گریخت 

 

چند روزی هست حالم دیدنی است 

 

حال من از این آن پرسیدنی است 

 

گاه بر روی زمین زل می نم 

 

گاه بر حافظ تفعل می زنم 

 

حافظ شیراز فالم را گرفت 

 

یک غزل آمد که حالم را گرفت 

 

ما ز یاران چشم یاری داشتیم 

 

خود غلط بود آنچه می پنداشتیم 

 

کد موس ستاره و قلب

  • کد نمایش افراد آنلاین