خدایا سرشارم از عشقت کن

به یاد مهربان قلبی که سالها به دوستی و محبتمان می نواخت....دیگر نمی تپد
شنبه 18 شهریور‌ماه سال 1391

دلتنگ........

 

 

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست 

 

 

     آه دل تنگ شدن عادت کم حوصله هاست.....

کد موس ستاره و قلب

  • کد نمایش افراد آنلاین