خدایا سرشارم از عشقت کن

به یاد مهربان قلبی که سالها به دوستی و محبتمان می نواخت....دیگر نمی تپد
سه‌شنبه 7 شهریور‌ماه سال 1391

چندتا جک....

تست فیزیک کنکور : سرعت نور چه قدر است؟ ۱- بد نیست ۲- خوب است ۳- الحمدالله ۴- تو خوبی؟ 

 

  به غضنفر میگن فیلسوف یعنی چی؟ میگه وقتی فیل بین انسان و خورشید قرار گیرد بطوریکه سایه آن روی انسان بیفتد، به این پدیده فیلسوف میگویند  

 

من آخرش با یخچال ازدواج می کنم!

وقتی خوشحالی میری در یخچالو وا میکنی!

وقتی ناراحتی میری در یخچالو وا میکنی!

وقتی کسلی میری در یخچالو وا میکنی!

داری با تلفن حرف میزنی میری در یخچالو وا میکنی!

... وقتی نمیدونی چته! میری در یخچال و وا میکنی!

و...آخه موجود اینقدر سنگ صبور !!  اینقدر محرم؟ اینقدر با حوصله!!    

 

زنه سکته ناقص میکنه

شوهرش میگه: تو چرا هیچ کاری رو درست انجام نمیدی؟  

 

یارو به زنش:اگه بچه پسر بود اسم بابای منو میذاریم و 

  اگه دختر بود اسم بابای تورو 

  

 

 

کد موس ستاره و قلب

  • کد نمایش افراد آنلاین